Co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ

Několik rad, které usnadní Vám i Vašemu dítěti nástup do mateřské školy a pobyt v ní

O jakémkoliv problému či nejasnostech hovořte přímo a otevřeně s učitelkou dítěte či ředitelkou. Situace řešené mimo školu bývají již zkreslené a mění situaci.

Co dítě do MŠ potřebujeBuďte připraveni na to, že během dne může dojít k ušpinění nebo drobnému poškození oděvu ( při pobytu venku).

Dětem věci označte (postačí značka, monogram dítěte), děti ne vždy poznají všechny své věci, předejdeme záměnám.

Do mateřské školy NEJSOU VHODNÉ šperky, drahé a nebezpečné hračky, drahé oblečení ( vzhledem k možnému ušpinění, poničení).


V případě, že Vaše dítě bude z MŠ vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, vyzvedněte si u p.učitelky v oddělení

ZPLNOMOCNĚNÍ K ODVÁDĚNÍ DÍTĚTE Z MŠ

Odhlašovat své dítě z MŠ musíte den předem - do 8.30 hod, ( pokud je nepřítomnost předem známa)
v případě nepředpokládané nepřítomnosti ( nemoc apod.) máte v tento den stravu k odebrání.
V době nemoci dítěte je na další dny nutno dítě odhlásit, stravu nelze po dobu nemoci odebírat.


Odchod dítěte z MŠ po obědě hlaste p.učitelce ráno při příchodu.


Stravné je nutno zaplatit poslední týden v měsíci - na měsíc následující.