Kontakt

mapa Mateřská škola Dlouhá Loučka, přísp.org.,
1.máje 561, 783 86 Dlouhá Loučka

IČO 712 28 411
IZO 172000971
RED IZO 672000962
Datum zápisu do sítě škol : 1.1.2015
tel.pevná linka 585 037 092
tel. mobil 731 580 479

E-mail / adresa elektronické podatelny:
ms@dlouhaloucka.cz

Vedoucí školní jídelny /pro platbu stravného/:
585 001 429

KONTAKT NA PARTNERY ŠKOLY:

Obec Dlouhá Loučka 585 037054
Základní škola Dlouhá Loučka 585 000 401
Pedagogicko-psychologická poradna
a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje
585 221 045 / 585 224 573
Mgr. Dorušáková Michaela
Klinická psychologie Uničov 78391, ul. Nemocniční 5/270
585051061

MATEŘSKÁ ŠKOLA DLOUHÁ LOUČKA zřízena jako samostatný právní subjekt ke dni 1.1.2005 Zřizovatelem MŠ je Obec Dlouhá Loučka, orgán územní samosprávy.

Výchovně vzdělávací proces a provozní chod školy v roce 2020 / 21 zabezpečuje: 6 kvalifikovaných pedagogických pracovníků + školní asistent . Mateřská škola s výdejnou stravy je trojtřídní školou s kapacitou 75 dětí, provozem od 6 - 16 hod.

Získat informace, podat stížnost, žádost či jiné dožádání, opravný prostředek proti rozhodnutí subjektu ( dále dle § 4 – 7 zákona č. 106 /1999 Sb.) je možné osobně v kanceláři ředitelky školy denně 11- 14hod nebo na adrese elektronické podatelny ms@dlouhaloucka.cz.